Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

Kapittel ‘Le Profond Silence’ #8

Het Kapittel ‘Le Profond Silence’ behoort tot de ‘Capittels Fondateurs’ en is opgericht te Kampen bij Constitutiebrief d.d. 20 juli 1777, in 1806 verlegd naar Zwolle en krachtens besluit van 14 juni 1836 verlegd naar Deventer, goedgekeurd bij besluit van het Hoofdkapittel van 13 mei 1837.

De naam van ons Kapittel nodigt uit tot bezinning – tot reflectie. Daar gaat immers vaak stilte aan vooraf.

Maar dekt de naam van ons Kapittel (vertaald: DE DIEPE STILTE) nou de activiteiten die de leden in deze vervolggraad met elkaar ondernemen – klopt dat wel? Is het alleen maar STIL bij ons?

Wij denken van niet. Wij denken ook dat wij als vrijmetselaren in het algemeen (en zeker als Soeverein Prinsen van het Rozekruis) ons een diepe stilte anno nu niet kunnen veroorloven. We zouden geen knip voor onze “vrijmetselaarsneus” waard zijn. Misschien kon je dat vroeger wel… 

We constateerden weliswaar dat er van alles in de wereld gebeurde, maar als vrijmetselaar spraken wij daarover niet of nauwelijks. Ja, soms wel met elkaar, maar daar bleef het dan vaak bij. Niet dat wij nu met een vrijmetselaarsnaamplaatje op onze revers op de barricaden staan om onze zorgen over natuur en milieu te uiten of onze afschuw uit te spreken over conflicten en oorlogen. 

Maar wat doen wij dan wel?

In onze werkwijze blijven we zoeken naar datgene wat ons als mens werkelijk bezighoudt en beroert. We blijven zoeken naar woorden die complementair zijn aan die in de waan van de dag en ook aan de bakens die onze drie basisgraden uitdragen: die van Wijsheid, Kracht en Schoonheid.

Liefde van mens tot mens

Wij, Soevereine Prinsen van het Rozenkruis, breiden deze bakens uit met andere die je als GELOOF, HOOP en LIEFDE kunt typeren met als doel LIEFDE VAN MENS TOT MENS! Voor menigeen is ‘GELOOF’ daarbij het vehikel; anderen hebben humanistische waarden tot hun beschikking. Maar beide wegen leiden naar die LIEFDE VAN MENS TOT MENS, de opdracht die je bij je inwijding meekrijgt. En dat mag je vanzelfsprekend op je eigen manier invullen.

Hoe doen we dat dan in ons kapittelverband?

  • door de inwijdingsrituelen goed uit te voeren om ze voor iedereen een (her)beleving van onze werkwijze te laten zijn;
  • door in de Rondes geïnspireerd te worden door Redes (= Bouwstukken) waarin het over zaken gaat “die er wezenlijk” toe doen;
  • door bij onze rituelen en rondes momenten van spiritualiteit te (kunnen) ervaren;
  • door tijdens de bijeenkomsten en daarbuiten naar elkaar om te zien en waar mogelijk de last van de ander te verlichten en een stukje daarvan mee te dragen;
  • door onze medeverantwoordelijkheid -als kapittel- voor de samenleving ook om te zetten in (bescheiden) financiële bijdragen voor maatschappelijke “goede doelen”.

Het mooie van ons Kapittel is bovendien dat het een ontmoetingsplek is -een podium- van leden uit zo’n acht vrijmetselaarsloges, die elkaar in Kapittelverband ontmoeten. Ook dat wordt door menigeen als prettig, inspirerend en verrijkend ervaren.

Bijeenkomsten

Kapittel ‘Le Profond Silence’ komt -in principe- bijeen op de derde zaterdag van de maand. Afhankelijk van nationale feestdagen en/of evenementen kunnen onze activiteiten ook op een andere zaterdag plaatsvinden. Onze Werktafel kan er als volgt uitzien:

De meest actuele versie van onze werktafel van ons kapittel zal nog worden bijgewerkt en zo snel mogelijk op deze site worden geplaatst.

Logegebouw Deventer:
Rijkmanstraat 10
7411 GB Deventer

Logegebouw Zwolle:
Bloemendalstraat 11
8011 PJ Zwolle

U kunt de Broeders van uw eigen Loge, die al lid zijn van ons of een ander Kapittel, benaderen en vragen naar de redenen, waarom zij ooit lid werden van ons Kapittel. En als die redenen voor u zelf moverend genoeg zijn, laat het ons weten. 

U bent van harte welkom!

Ook die Broeders, die al lid zijn van een Kapittel en willen visiteren om een Inwijding of een Ronde in ons Kapittel te beleven, zijn van harte welkom!

Klik hier om contact op te nemen met de Kanselier, Br∴ Van Warven.