Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

Kapittel Fajalobi

Kapittel FAJALOBI B4 is gevestigd in het Dal Paramaribo. Het kapittel is opgericht door de wijlen Broeders: G.A. de Miranda, J. Ten Meer, S. Jessurun, Ch. J. Fakkel, R. Breeveld, F.H. Gonesh, J. Brunings, E. Morpurgo en R. Dawson.

Zegel van Kapittel Fajalobi

Het kapittel is geconsacreerd op maandag 3 november 1975 in tegenwoordigheid van Grootmeester Prof. Dr. G.J.M. van der Kerk, de Generaal Inspecteur Th. Boesman, de Gedeputeerd Grootmeester voor de Ned. Antillen en Suriname: de Z.V. Br. H.M. Perret Gentil en de Eerw. Broeders uit de Nederlandse Antillen n.l. Pietersz, Bos Verschuur, Van Trigt en Gonzalez. Voorafgaand aan de consecratie werd de eerste maçonnieke arbeid verricht onder leiding van de Grootmeester Prof. Dr. G.J.M. van der Kerk op zaterdag 1 november met de inwijding van de kandidaten S.S. Ritfeld en W.W. de Vlugt.

Het Huishoudelijk Reglement werd vastgesteld in de vergadering van 25 mei 1977 en getekend door de voorzitter H.L.E. Hu A Ng en de kanselier A.J.M. Judell. Het Huishoudelijk Reglement werd goedgekeurd in de vergadering van het Opperbestuur van 17 november 1977 en ten bewijze daarvan getekend door Grootkanselier D.C. Knoop. 

Hofje met grote comparitiezaal op de achtergrond

Kapittel FAJALOBI telt 32 leden die afkomstig zijn uit de drie in het Oosten Paramaribo werkende loges namelijk de A.L. Concordia Nr. 10, de A.L. De Stanfaste Nr. 238 en de A.L. De Gouden Driehoek Nr. 245.  Kenmerkend is de cultuur uit de drie genoemde loge die in Kapittel FAJALOBI een aparte blend vormen waarin niet slechts ritueel maar ook vriendschappelijk en gezellig gearbeid wordt.

Zegels van de loges in Paramaribo

Bijeenkomsten

De tweede woensdag van de maand is bestemd voor de behandeling van administratieve zaken, Besognes, en Rondes alsmede de oplevering van bouwstukken. Het aanvangsuur is steeds 20.00 uur. 

Voorgevel van de Tempel met links het archief en rechts de zijmuur van de Zevende Graad
Zijgevel van de Tempel

Rituele arbeid wordt verricht op de vierde woensdag van de maand aanvang 19.30 uur en wordt gevolgd door een Prinsenmaal waarvoor een bijdrage van de deelnemende SS∴ PP∴ wordt gevraagd. 

De maanden augustus en september gelden als reces. 

De werktafel kunt u aanvragen bij onze kanselier.

Gegevens

De arbeid wordt verricht in het logecomplex gelegen aan de Kwattaweg 85 / Hoek Van Idsingastraat te Paramaribo. Visiteurs wordt geadviseerd zich vooraf met de kanselier in verbinding te stellen ter verkrijging van correcte informatie m.b.t. de eerstvolgende bijeenkomst.

Neem hier contact met de kanselier op.