Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

Kapittel De Gelderse Broederschap


Ons Kapittel werd op ‘den Laatsten Dag van de Derde maand in het jaar des Grooten Lichts’ 1789 te Arnhem opgericht. Het Kapittel is dus ouder dan de Orde waar zij thans deel van uitmaakt. De eerste constitutiebrief werd verleend door Grootmeester Baron van Boetzelaar en machtigde het Kapittel te arbeiden in de “Oppergraden van Elu en Schots Meester”. Daarin werd kort gearbeid. Het is onduidelijk wanneer in deze Oppergraad de lichten werden gedoofd. De constitutiebrief werd opgeslagen in het Orde archief te den Haag.

In het jaar 1819 trad Kapittel ‘De Geldersche Broederschap’ toe tot de Orde van de Hoge Graden en werd haar een nieuwe constitutiebrief verleend. In de oorlogsjaren is de originele constitutiebrief helaas verloren gegaan. Pas in de 90-er jaren van de vorige eeuw werden delen van een kopie van deze constitutiebrief bij het opschonen van het archief door de kanselier teruggevonden. Gelukkig bleek het zegel en de originele handtekeningen nog intact. Onder leiding van ons toentertijd zeer prominente lid Dr. Dick van Son is door de kanselier, Eerwaarde Broeder Mark ’t Gilde een goed geslaagde poging ondernomen de constitutiebrief te reconstrueren. Het eindresultaat is, keurig ingelijst, te bewonderen in ons logegebouw te Velp.

Logegebouw in Arnhem

Bijeenkomsten

Ons Kapittel komt in beginsel 5 maal per jaar bijeen. Vier maal voor een inwijding in de 7e Graad ( steeds op een zaterdag en een maal voor een Ronde (vrijdag). Er was een korte periode omstreeks 2010 dat ons Kapittel een kandidaat altijd eerst inwijdde in de 5e Graad, later gevolgd door de 7e Graad.

Om logistieke redenen moest hier later van worden afgezien. Wel is besloten zo nu en dan de 5e Graad in demonstratievorm uit te voeren. Dit geschiedde het laatst nog met succes op 28 mei 2022. De voorbereidingen uitvoering van de 5e Graad lag / ligt met name in handen van onze prominente leden Willem Bruijnestein van Coppenraet en Paul Peters.

Klik hier om de werktafel te downloaden.

Gegevens

Ons Kapittel heeft altijd een gezellige ontvangst. De rituaaluitvoering geschiedt immer na een gedegen voorbereiding en wordt steeds gevolgd door een goed aperitief en een gezellig Ridder/Prinsenmaal. Kortom………visiteren bij ons Kapittel is en goede zaak.

Neem hier contact met de kanselier op.