Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

Rite Moderne

Wat houdt die ‘Rite Moderne’ in? 

Ze bestaat uit een stelsel van inwijdingen, met als basis dezelfde drie graden van Leerling, Gezel en Meester waarover, vanaf den beginne, in ons land de Symbolieke Graden de jurisdictie voeren. In die drie graden wordt derhalve niet gearbeid door de Hoge Graden. De daarop volgende drie graden sluiten aan op de Meestergraad en worden bekroond door de zevende, de hoogste graad. 

Omdat de motieven die verwerkt werden in de ritualistiek van de drie tussenliggende graden hun grond vinden in mythen die verband houden met de dood van Hiram Abif, het hervinden van het Verloren Woord en de na de terugkeer van de verbannen joden uit Babylonië aangevangen bouw van een nieuwe tempel, worden ze wel de Historische Tussengraden genoemd. In deze tussengraden vinden geen initiaties plaats; ze worden bij communicatie verleend, als studiemateriaal gebruikt en nu en dan door een studiegroep opgevoerd.